Resumen da retención de datos

Este resumo amosa os propósitos e as categorías predeterminadas para reter datos do usuario. Certas áreas puideran ter propósitos e categorías máis específicas que as aquí relacionadas.

Sitio

Categoría

Educational Data

Propósito

Adult Training

Online courses for the purpose of training adults in professional activities

Período de retención
5 anos
Bases legales
Contrato (RXPD Art. 6.1(b)) O tratamento é necesario para a realización dun contrato no que o interesado sexa parte ou para tomar medidas a pedimento do interesado antes de concertar un contrato.
Motivos de procesamento de datos persoais sensíbeis
Consentimento explícito (RXPD Art. 9.2(a)) O interesado deu o consentimento explícito para o tratamento destes datos persoais para un ou máis propósitos específicos, agás cando a lei da Unión Europea ou dos Estados membro estabeleza que o interesado non poderá levantar a prohibición mencionada no parágrafo 1 do artigo 9 do RXPD.

Usuarios

Categoría

Educational Data

Propósito

Adult Training

Online courses for the purpose of training adults in professional activities

Período de retención
5 anos
Bases legales
Contrato (RXPD Art. 6.1(b)) O tratamento é necesario para a realización dun contrato no que o interesado sexa parte ou para tomar medidas a pedimento do interesado antes de concertar un contrato.
Motivos de procesamento de datos persoais sensíbeis
Consentimento explícito (RXPD Art. 9.2(a)) O interesado deu o consentimento explícito para o tratamento destes datos persoais para un ou máis propósitos específicos, agás cando a lei da Unión Europea ou dos Estados membro estabeleza que o interesado non poderá levantar a prohibición mencionada no parágrafo 1 do artigo 9 do RXPD.

Categorías de curso

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Cursos

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Módulos de actividade

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención

Bloques

Propósito

Período de retención
Non se definiu un período de retención