Datu-atxikipenaren txostena

Txostenak sisteman lehenetsitako kategoriak eta erabiltzaileen datuak atxikitzeko helburuak erakusten ditu. Eremu batzuek hemen zerrendatutakoak baino kategoria eta helburu zehatzagoak izan ditzakete.

Gunea

Kategoria

Educational Data

Helburua

Adult Training

Online courses for the purpose of training adults in professional activities

Atxikipen-epea
5 urte
Oinarri legalak
Kontratua (DBAO 6.1(b) artikulua) Prozesaketa beharrezkoa da kontratua sortzeko datu pertsonalen jabea alderdia denean edo, kontratua sortu aurretik, interesatuaren datu pertsonalak eskatzeko urratsak ematearren.
Datu pertsonal sentikorrak prozesatzeko arrazoiak
Onespen esplizitoa (DBAO 9.2(a) artikulua) Datu objektiboak baimen esplizitua eman diote datu pertsonalen tratamendurako helburu zehatz bat edo gehiago izateko, Batasuneko edo Estatu kideetako legearen arabera, GDPR 9. artikuluan aipatutako debekua altxa ez badaiteke.

Erabiltzaileak

Kategoria

Educational Data

Helburua

Adult Training

Online courses for the purpose of training adults in professional activities

Atxikipen-epea
5 urte
Oinarri legalak
Kontratua (DBAO 6.1(b) artikulua) Prozesaketa beharrezkoa da kontratua sortzeko datu pertsonalen jabea alderdia denean edo, kontratua sortu aurretik, interesatuaren datu pertsonalak eskatzeko urratsak ematearren.
Datu pertsonal sentikorrak prozesatzeko arrazoiak
Onespen esplizitoa (DBAO 9.2(a) artikulua) Datu objektiboak baimen esplizitua eman diote datu pertsonalen tratamendurako helburu zehatz bat edo gehiago izateko, Batasuneko edo Estatu kideetako legearen arabera, GDPR 9. artikuluan aipatutako debekua altxa ez badaiteke.

Ikastaro-kategoriak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Ikastaroak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Jarduera-moduluak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Blokeak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu